Trenger du advokat?

Oppdragsvilkår

Oppdrag vil bli utført i samsvar med våre interne kvalitetssikringsrutiner, samt i henhold til Advokatforskriften og Advokatforeningens salærveiledning.
Våre oppdragsvilkår, herunder våre timepriser og betalingsvilkår, vil fremgå av oppdragsbekreftelsen som vil bli tilsendt ved etableringen av oppdraget.

Rettshjelpsforsikring
Mange har tegnet forsikringer hvor det inngår en rettshjelpsforsikring.
Slike forsikringer dekker normalt utgifter til juridisk bistand med inntil kr 150 000.
Forsikringstaker må betale en egenandel på mellom kr 3-4.000, samt 20 % av det overskytende.
Forsikringen dekker sjelden famili e- og arvesaker.

Fri rettshjelp
Etter rettshjelpsloven kan det for visse saker gis rett til advokatbistand som dekkes av det offentlige.
Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås hos Fylkesmannen eller ved vårt kontor.
Vi vil avklare spørsmålet om fri rettshjelp ved vårt første kundemøte.

Kompetanse
Vi arbeider med et bredt spekter av saker og vår faglige kompetanse omfatter blant annet:

Kontakt oss idag