Om oss

Om oss

Advokatenes praksis er variert med en hovedvekt på skatt og avgift, fast eiendom herunder odel og generasjonsskifter, arv, ekteskapsrett og alminnelig forretningsjus. Vi har bistått i flere generasjonsskifter og utbyggingssaker.

Vi har et samarbeid med advokat Knut Fure som for tiden er fast forsvarer i Ringerike tingrett og i Eiker, Modum og Sigdal tingrett.

I tillegg har vi et samarbeid med advokat Helge Heggen Brørby som holder til på Gran, Harestua og Jevnaker. I hovedsak jobber han med straffesaker, fast eiendom, arv- og familie, barnefordelingssaker og opphavsrett. Se mer på  https://www.advokatbrorby.no

Arbeidsform
I saker hvor det er hensiktsmessig samarbeider flere advokater på samme oppdrag til det beste for våre kunder.
Muligheten for denne arbeidsformen sikrer våre kunder de beste juridiske og kommersielle løsningene i sine saker. Vi har også et samarbeidende eiendomsmeglerkontor som kan tilby sine tjenester ved behov.

Denne arbeidsformen er ikke hensiktsmessig i mindre saker, men felles for alle våre oppdrag er at våre tjenester alltid holder et høyt faglig nivå og at vi alltid legger stor vekt på personlig oppfølging av våre kunder.

Harald Heggen Brørby

Advokat MNA

Mobil: 95 12 63 88

Epost: harald@broerby.no

Harald jobber som privatpraktiserende advokat i Hønefoss og har gjort det siden 1987. Hans praksis er variert med hovedvekt på skatt og avgift, fast eiendom herunder odel og generasjonsskifter, arv, ekteskapsrett og alminnelig forretningsjus.

Han har også vært medlem av advokatforeningens lovutvalg for fast eiendoms rettsforhold i 6 år. Videre har han vært sorenskriver og dommer i Hadeland og Land sorenskriverembete i 3 år, vært saksbehandler i olje- og energidepartementet og befal i ingeniørvåpenet.

Advokat Harald

Marte Holte Brørby

Advokat MNA

Mobil: 99 73 74 15

Epost: marte@broerby.no

Marte har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og jobbet fra juli 2010 til juli 2016 som skattejurist i Skatt Nord. Hun begynte som advokatfullmektig på kontoret juli 2016 og fikk sin advokatbevilgning i mai 2019.

Hun jobber hovedsakelig med familie- og arvesaker, arbeidsrett, skatt og fast eiendom. Hun har flere saker hvert år for jordskifteretten.

Advokat Marte

Marit Røken Bjone

Sekretær

Mobil: 32 12 63 88

Epost: marit@broerby.no

Marit har lang og variert praksis som advokatsekretær og utfører en rekke oppgaver i forhold til tinglysing, dødsboer mv.

Sekretær Marit