Om oss

Om oss

Advokat Brørbys praksis er variert med hovedvekt på skatt og avgift, fast eiendom herunder odel og generasjonsskifter, arv, ekteskapsrett og alminnelig forretningsjus. Brørby har også tidligere vært medlem av advokatforeningens lovutvalg for fast eiendoms rettsforhold i 6 år

Vi har også et samarbeid med advokat Knut Fure som for tiden blant annet er fast forsvarer i både Eiker, Modum og Sigdal tingrett og Ringerike tingrett.
Advokatfullmektig Marte Holte Brørby har jobbet 6 år som skattejurist i skatt nord og variert praksis mens hun gikk på rettsvitenskap ved UiO.
Sekretær Marit R. Bjone har lang og variert praksis som advokatsekretær, og utfører en rekke oppgaver både i forhold til tinglysing, dødsboer mv.

Arbeidsform
I saker hvor det er hensiktsmessig samarbeider flere advokater på samme oppdrag til det beste for våre kunder.
Muligheten for denne arbeidsformen sikrer våre kunder de beste juridiske og kommersielle løsningene i sine saker. Vi har også et samarbeidende eiendomsmeglerkontor som kan tilby sine tjenester ved behov.

Denne arbeidsformen er ikke hensiktsmessig i mindre saker, men felles for alle våre oppdrag er at våre tjenester alltid holder et høyt faglig nivå og at vi alltid legger stor vekt på personlig oppfølging av våre kunder.

Harald Heggen Brørby

Advokat MNA

Mobil: 95 12 63 88

Epost: Harald@adv-brorby.no

Harald jobber som privatpraktiserende advokat i Hønefoss og har gjort det siden 1987. Hans praksis er variert med hovedvekt på skatt og avgift, fast eiendom herunder odel og generasjonsskifter, arv, ekteskapsrett og alminnelig forretningsjus.

Han har også vært medlem av advokatforeningens lovutvalg for fast eiendoms rettsforhold i 6 år. Videre har han vært sorenskriver og dommer i Hadeland og Land sorenskriverembete i 3 år, vært saksbehandler i olje- og energidepartementet og befal i ingeniørvåpenet.

Advokat Harald

Marte Holte Brørby

Advokatfullmektig

Mobil: 99 73 74 15

Epost: Marte@adv-brorby.no

Marte har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og har siden 2010 jobbet som skattejurist i skatt nord.

Under studiene jobbet hun som sekretær for advokatene Os, i sivilavdelingen i justisdepartementet og som saksbehandler i Statens Kartverk, Tinglysningen i Hønefoss.

Advokat Marte

Marit Røken Bjone

Sekretær

Mobil: 32 12 63 88

Epost: Marit@adv-brorby.no

Sekretær Marit

Kontakt oss idag