Advokat Brørby

Ditt lokale advokatkontor i Hønefoss

Velkommen til oss

Vår praksis er variert med hovedvekt på skatt og avgift, fast eiendom herunder odel og generasjonsskifter, arv, ekteskapsrett og alminnelig forretningsjus. Vi har også et samarbeid med advokat Knut Fure som for tiden blant annet er fast forsvarer i både Eiker, Modum og Sigdal tingrett og Ringerike tingrett.


Advokatfullmektig Marte Holte Brørby har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Fra 2010 til juli 2016 jobbet hun som skattejurist i Skatteetaten, Skatt Nord. Fra juli 2016 var hun advokatfullmektig på kontoret fram til hun fikk sin advokatbevilgning mai 2019..
Sekretær Marit R. Bjone har lang og variert praksis som advokatsekretær, og utfører en rekke oppgaver både i forhold til tinglysing, dødsboer mv.
Kontakt oss gjerne for mer informasjon og spørsmål

Advokat Harald
Harald Heggen Brørby
Advokat MNA
Advokat Marte
Marte Holte Brørby
Advokat MNA
Sekretær Marit
Marit Røken Bjone
Sekretær

Vi hjelper deg! Advokat Brørby Hønefoss